Suomen teollisuus- ja hyötyhamppu ry:n toiminnan tavoitteena on hampun ammattiviljelyn, -jalostuksen ja tutkimustoiminnan tukeminen kansallisella tasolla.

Yhdistys on tukena verkostojen rakentamisessa ja vaikuttaa lainsäädäntö- ja viranomaistoimintaan yhteistyön kautta.


Yhdistyksen jäseninä ovat Suomen suurimmat ja merkittävimmät hamppualan yritykset, kuten Finola, Hamppufarmi, Hamppumaa, Impolan Kasvitila, Linnunradan Tila ja Trans Farm.